ขอแสดงความยินดี กับผลงานที่ได้รับรางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม Online หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน"

สมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดการอบรมออนไลน์หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” รุ่นที่ 5 (COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION, CWIE) ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน เท่านั้น สมัครออนไลน์ และชำระค่าลงทะเบียนได้  ตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤศจิกายน 2564 ด่วน !!! สนใจลงทะเบียน Click 

อบรม Online หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน"

สมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดการอบรมออนไลน์หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” รุ่นที่ 4 (COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION, CWIE) ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน เท่านั้น  สมัครออนไลน์ และชำระค่าลงทะเบียนได้  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2564 ด่วน!!! สนใจลงทะเบียน Click 

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ ด้วยระบบ (PEA Internship)

ประชาสัมพันธ์ระบบการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ ระบบ (PEA Internship) ขั้นตอนการสมัครเข้าฝึกงานของนักศึกษาในระบบ PEA Internship และคู่มือการใช้งาน สามารถสมัครได้ตามลิงค์ http://internpea.herokuapp.com/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.043-602-053 คู่มือระบบ PEA Internship

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE): รับรู้และเข้าใจให้กระจ่างเพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการสร้างบัณฑิตคุณภาพผ่าน CWIE” ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 (ในรูปแบบระบบออนไลน์ (Zoom) ลงทะเบียน Click    กำหนดการ Click

การจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2654 ภายใต้คำขวัญ “สหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน : แบ่งปันประสบการณ์ ประสานความร่วมมือ” มีกำหนดการจัดงานขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเดิมมีรูปแบบการจัดงานแบบผสมผสาน (Hybrid Event) ระหว่าง การจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ การจัดงานแบบออนไลน์  ลงทะเบียน Click

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และอาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่คว้ารางวัลในการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

ข่าวประกาศ

CWIE & Coop

กิจกรรม

Play Video

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ICDL)

วันที่ 7 เมษายน 2564 โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564 วิถีใหม่ (New normal)

วันที่ 9 กันยายน 2563 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ได้รับโล่บุคลากรดีเด่น 

ข่าวแรงงาน

ระบบสารสนเทศ

Link ที่เกี่ยวข้อง